Mūsu pieskatīšanas centrs darbojās jau 3 gadus un izauga no Montessori individuālām nodarbībām.

Mūsdienu bērniem ir nepieciešama īpaša pieeja. Īpaši nosacījumi viņu dotību atklāšanai un izkopšanai. Tāpēc ir absolūti izskaidrojama pieaugoša interese par Marijas Montessori pedagoģijas sistēmu, kuras centrā stāv BĒRNS.

Montessori bērnu attīstības studijas mēģina saglabāt brīvības un disciplīnas balansu strādājot gan ar bērniem, gan vecākiem.

Harmoniskai pilnvērtīgai, savas personības apzināšanai un attīstībai mēs svinam latviešu gadskārtu svētkus sadarbībā ar Lauku sētu „Caunītes”, kur arī mēģinām saglabāt to autentiskumu.

Mēs esam pilnas dienas Montessori bērnu pieskatīšanas centrs, kurš atrodas Jelgavā.

Mūsu studijā strādā kvalificēti, ieinteresēti Montessori pedagogi. Plaša gaiša klase ir aprīkota ar ērtām bērnu mēbelēm un kvalitatīviem Montessori materiāliem. Grupā atrodas arī kustību sensorā telpa, kur bērni ikdienā trenējās un attīstās fiziski.

Katru rītu bērni pieslēdzās darbam jauktajā vecuma grupā. Vecākie bērni kļūst par mentoriem jaunākiem. Jaunpienācēji novērojot vecāko bērnu darbu, uzsūc to uzvedības modeli un mācās būt patstāvīgi un atbildīgi.

Skolotājs pilda starpnieka un palīga lomu. Bērniem noteiktā kārtībā tiek pasniegtas prezentācijas, kuras ir izstrādātas, lai pilnveidotu viņu zināšanas dažādās jomās: praktiskas dzīves vingrinājumi un sensoriskas prezentācijas, matemātikas un valodas nodarbības, iepazīstināšana ar kultūru, mūziku, mākslu, pieklājības vingrinājumiem.

Ikdienā bērni dzīvo mūzikas pasaulē, kas izpaužas kā: mūzikas klausīšana, dejošana, kustības mūzikas pavadījumā, spēlēšana uz mūzikas instrumentiem, muzikālais teātris utt. Mūsu ikdienas dzīves neatņemamā sastāvdaļa ir Latviešu gadskārtu svētku svinēšana.

Kas ir Montessori metode?

Ir daudz dažādu alternatīvo pedagoģiju metodikas. Taču Marijas Montessori programma, kura kļuva jau par klasiku šajā jomā, daudzus gadus paliek pati pieprasītākā.

Montessori metode tika izstrādātā jau 20.gs. pirmajā pusē. Šīs metodikas pamatlicēja (Marija Montessori) ir itāļu ārsts, pedagogs un psihologs, kura sākotnēji strādāja pie nodarbību izstrādāšanas bērniem ar īpašām vajadzībām. Ar laiku metode kļuva ļoti piemērota arī bērniem bez īpašām vajadzībām.

Close Menu