Mūsu vēsture

Mūsu skoliņa praktizē filozofiju, metodi un izmanto materiālus, kurus izstrādāja ārsts Marija Montessori.

 

Marija Montessori

itāliete, viena no pirmām sievietēm ieguva ārsta grādu, antropologs, pedagogs. Montessori pedagoģijas pamatlicēja.
Montessori kritizēja tradicionālu skolu par pārāk lielu kontroli, armijas disciplīnu un dabisko bērnu prasību ignorēšanu. Uzskatīja, ka mācīšanās videi jābūt laboratorijai, kas ļauj pētīt pieaugušajiem bērnu psihisko dzīvi.

Ikdienas darbs ar Montessori materiāliem ietver sevī ne tikai darbošanos klasē, bet arī ārpus tās. Blakus mūsu mājai ir mežs, pļavas un upe, kur varam darboties cauru gadu. Darba laikā ir iekļauta mūzika, māksla, angļu valoda, pirkstiņrotaļas, Montessori lielie stāsti, projektu nedēļas, klusuma vingrinājumi, līdzsvara vingrinājumi u.c. katru dienu nedalot tos atsevišķās nodarbībās. Šādi darbs ikdienā notiek plūstoši un harmoniski, kur katrā nodarbē bērns var pats izvēlēties cik daudz viņš vēlās iesaistīties.

Četras reizes gadā bērniem ir iespēja iestudēt muzikālo teātri, iejusties lomā un apgūt jaunas muzikālās un teatrālās iemaņas. Mūzikai mūsu mājā ir īpaša vieta un neatņemama sastāvdaļa katru dienu, kur bērni netieši apgūst klasiskās mūzikas repertuāru, dažādas dziesmas un melodijas, orķestra iemaņas, spēli ar mūzikas instrumentiem, kustības un dejas elementus mūzikas pavadībā utt. pēc izstrādātas Montessori mūzikas programmas.

Mēs esam īpaši ar to, ka no visa svētku pūļa mēs izvēlējāmies svinēt Latviešu gadskārtu svētkus. Un daram to  īpāšā vietā – Lauku sētā „Caunītes”, saglabājot svētku autentiskumu un tradīcijas. Šādi mēs palīdzam ģimenēm saglabāt latviešu tradīcijas, apzināties savu identitāti, savu ES pasaulē, kā arī veidot draudzīgu vidi starp ģimenēm un mums.

Mums ļoti patīk garās pastaigas un izbraucieni, kurus cenšamies organizēt reizi nedēļā ejot pastaigāties,  darboties dabā un iepazīstot mūsu apkārtni vai apmeklējot dažādas interesantas vietas un pasākumus.

Ikdienā bērni var sportot, attīstīties fiziski katru dienu, īpaši paredzētājā kustību telpā, kā arī ikdienā bērni sporto ārā svaigā gaisā, t.i. skrien, lec, met akmeņus upē, kāpj kalnā un skrien no tā, veļās, met kūleņus, brauc ar ragavām utt.

Montessori bērnu attīstības studijas darbinieki velta sevi darbam ar katru ģimeni individuāli, lai gan bērni, gan ģimene iegūtu pozitīvu pieredzi no sadarbības ar mums. Rūpīgs darbs ar vecākiem ir nepieciešams, lai vecāki zinātu par sava bērna vajadzībām un attīstību.

Mēs palīdzam bērnam augt un attīstīties, veidojam pieredzi, kura palīdz katram bērnam attīstīties sociāli, emocionāli, fiziski un intelektuāli. Esot mūsu sabiedrībā, Jūs būsiet mierīgi, zinot, ka Jūsu bērni plaukst un attīstās, un Jūs ar to ieguldījāt viņu audzināšanā un personīgā potenciāla attīstīšanā.

Mūsu misija  – veicināt atbildīgu, motivēto cilvēku attīstību ar mērķi veidot pilnvērtīgu laimīgu ģimeni, sabiedrību un valsti. Mūsu darba pamatā ir izvēles brīvība un cieņa pret sevi un apkārtējo pasauli.

Close Menu