Montessori pedagoģija   |  

Kas ir Montessori?

Īsumā: Montessori metode balstās uz to, lai stimulētu bērnu uz pašaudzināšanu, pašmācību, pašattīstību. Pieaugušā uzdevums – palīdzēt organizēt bērnam savu darbību, iet savu unikālo ceļu, realizēt savu dabu.

Marijas Montessori pedagoģijas sistēma

Šobrīd Marijas Montessori pedagoģija ir viena no pieprasītākajām bērna attīstības metodēm, kurā ir vienlaicīgi apvienotas brīvība un disciplīna, aizraujošā spēle un nopietns darbs. Savu pedagoģijas sistēmu Marija Montessori sauca par bērna patstāvīgās attīstības sistēmu didaktiski sagatavotā vidē. Šai sistēmai ir vairāk nekā 100 gadu. Bet ļoti ilgu laiku viņas metodes nebija pielietojamas mūsu valstī, tajā pašā laikā citās valstīs to plaši izmanto. Pamatā pedagoģijas sistēmā strādā ar bērniem no 0 līdz 3 gadiem un no 3 līdz 6 gadiem, kā arī ar skolniekiem no 6 līdz 12 gadiem.

Metodes apraksts

Mazu bērnu pašaudzināšanas un pašattīstības unikālajā sistēmā pamatuzmanību velta patstāvības audzināšanai, sajūtu attīstībai (redzes, dzirdes, ožas, garšas un t.t.) un smalkās motorikas attīstīšanai. Šajā sistēmā nav vienoto prasību un apmācības programmu. Katrs bērns strādā savā tempā un nodarbojās tikai ar to, kas viņam ir interesants. „Sacenšoties” tikai ar sevi, bērns iegūst pārliecību savās spējās un pilnībā apgūst mācīto vielu. Galvenais Montessori sistēmas pamatpincips – „Palīdzi man to izdarīt pašam!” Tas nozīmē, ka pieaugušajam ir jāsaprot, kas interesē mazulim dotajā brīdī, izveidot viņam optimālo vidi nodarbībām un netieši iemācīt izmantot šo vidi, dzīvot tajā. Tādā veidā, pieaugušais palīdz katram bērnam pašam atrast savu individuālo attīstības ceļu un atklāt viņa dabiskās dotības. Bērni, kuri strādā pēc M.Montessori pedagoģijas sistēmas, aug zinātkāri un neatkarīgas personības, kuri spēj atrast savu vietu sabiedrībā.

Didaktiskais materials

Kontakti

BUPS Montessori bērnu attīstības studija

Pakalpojuma sniedzēja pamatinformācija
Nosaukums: Montessori bērnu attīstības studija
Iestādes dibinātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "5 Vēji"
Tālruņa numurs: 26892988
E-pasta adrese: jana.cimaskevica@inbox.lv